Πρόσφατα έργα και επιλογές από παλαιότερα ολοκληρωμένα project. Τα συγκεκριμένα έργα επιλέχθηκαν για να προβάλλουν το εύρος σε εργασίες που καλύπτει η CTIRION, τους διαφορετικούς τύπους κτιρίων και υλικά του φέροντος οργανισμού. Στα παραπάνω κτίρια έχουν χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα, μέταλλο θερμής έλασης (η μεταλλική κατασκευή αποθήκης) και πέτρα.