Η CTIRION προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών καλύπτοντας τις εξειδικευμένες ανάγκες των επαγγελματικών του κλάδου.

Αυτή η διαφοροποίηση αποφασίστηκε αφενός διότι οι παραπάνω κατηγορίες αναγκών έχουν πιο εξειδικευμένες και συχνά Ad Hoc ανάγκες που συνήθως δεν απαιτούνται από τους τελικούς πελάτες, αφετέρου οι έννοιες της τήρησης του χρονοδιαγράμματος, του budget και του Project είναι ζωτικής σημασίας και απαιτούν διαφορετικό εσωτερικό management.

Στην περίπτωση επαγγελματιών του κλάδου τα ζητούμενα είναι σχεδόν πάντα πιο συγκεκριμένα. Η CTIRION, διατηρώντας την ικανότητα να αναλάβει αποκλειστικά το Project Management ενός έργου ως Project Leader, έχει την ευελιξία να αποτελέσει μέρος μιας ομάδας εξωτερικών συνεργατών για συγκεκεριμένες υπηρεσίες διατηρώντας στο ακέραιο την ευθύνη για αυτές, ακόμη και σε project που δεν έχει και το Project Leading (σαν υπεργολάβος).

Οι έννοιες της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και του budgeting, του Critical Path στην περίπτωση μεγαλύτερων project έχουν ουσιαστική σημασία καθώς συχνά καθορίζουν την ίδια την έκβαση και το βαθμό επίτευξης του στόχου.

Οι βασικές κατηγορίες επαγγελματιών που αναζητούν τις υπηρεσίες μας είναι:

 • Κατασκευαστές/Εργολάβοι δημόσιων και ιδιωτικών έργων
 • Real Estate
 • Συνάδελφοι Μηχανικοί

Εργολάβοι/Κατασκευαστές

Όλες οι Υπηρεσίες Πολ. Μηχανικού και Αρχιτέκτονα

Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα

Υπηρεσίες και Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

 1. Διαχείριση φακέλου
 2. Μελέτες:
 • Αρχιτεκτονικές
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα
 • Ηλεκτρο-μηχανολογικές
 • Ενεργειακές / ΚΕΝΑΚ
 • Στατικές
 • Ειδικές Στατικές: επάρκειας, επεμβάσεων
 • Κτίρια ειδικών χρήσεων
 • Λεπτότοιχα, σύμμεικτα και Ειδικά υλικά

Real Estate

Προαγοραστικός Έλεγχος και Αναβαθμίσεις Κτιρίων

Κατοικίες και Επαγγελματικοί Χώροι

 1. Προαγοραστικός Έλεγχος πολιτικού μηχανικού
 2. Έλεγχος ως μέρος της άδειας Ανακαίνισης, αλλαγής χρήσης, διαμερισμάτωσης
 3. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ επενδύσεων μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένους ελέγχους
 4. Αλλαγή Χρήσης | Αλλαγή Διαμερισμάτωσης | Αρχιτεκτονική Μελέτη αλλαγής διαρρύθμισης
 5. Μελέτη και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ για τη βέλτιστη ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ του ακινήτου, για προσωπική ή επενδυτική χρήση
 6. Αποκατάσταση, Ανακαίνιση, Επισκευή
 7. Κατασκευή

Συνάδελφοι Μηχανικοί, Συμβολαιογράφοι

Όλες οι Υπηρεσίες Πολ. Μηχανικού και Αρχιτέκτονα, Μελέτη ή και Κατασκευή

Ειδική Συμβουλευτική, εξειδικευμένες υπηρεσίες και Λύσεις

 • Όλες ή και ανά περίπτωση (Ad Hoc) Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού και Αρχιτέκτονα.
 • Κατασκευή
 • Ειδικές Κατασκευές | Λεπτότοιχα και Σκυρόδεμα, Λεπτότοιχα με μεταλλικό σκελετό, σύμμικτες
Η εμπειρία έχει μεγαλύτερη ΑΞΙΑ όταν βοηθά πολλούς. Όταν χρειάζεστε λύσεις, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ μαζί μας

Γιατί μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

 • Η βασική ομάδα έργου αποτελείται αποκλειστικά από πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες μηχανικούς. Ακόμη και ο συνάδελφος που εξειδικεύεται στις μονώσεις και τα εποξειδικά δάπεδα.
 • Έχουμε τεκμηριωμένη εμπειρία στις πολεοδομικές άδειες τις αλλαγές χρήσης και τις διαμερισματώσεις
 • Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε κτίρια από το 1980 και μέσω μιας αδιάκοπης πορείας έχουμε προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.
 • Μέσα από την εμπειρία μας στη Μελέτη και Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων είμαστε σε θέση να καλύψουμε οποιαδήποτε σχετική σας ανάγκη.
 • Μέσα από την εργασία μας έχουμε δημιουργήσει καλές και συχνά άριστες σχέσεις με αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, όπως ΥΔΟΜ και ΤΑΕΦΚ.

Κάθε συνεργάτης μας είναι προσεκτικά επιλεγμένος και έχει αποδεδειμένη εμπειρία στον τομέα του. Επιπλέον μοιράζεται το ίδιο πάθος για το αποτέλεσμα και δίνει την ίδια σημασία στη λεπτομέρεια με εμάς.

Μέσα από τη δομή και την οργάνωση αλλά και από το γεγονός πως κάθε ένας μηχανικός εφαρμόζει την εξειδίκευσή του (για παράδειγμα ενώ επιτρέπεται από τη νομοθεσία τη μελέτη τοπογραφικού διαγράμματος να τη συντάξει και πολιτικός μηχανικός εμείς επιλέγουμε τοπογράφο μηχανικό γι’ αυτή την εργασία) πετυχαίνουμε υψηλές ταχύτητες στις παραδόσεις μαζί με υψηλή ποιότητα.

Φροντίζουμε να είμαστε διαθέσιμοι όπου μας χρειάζεστε και όταν μας έχετε πραγματική ανάγκη. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους μας να στηρίζουμε και να δημιουργούμε μόνιμες σχέσεις με τους πελάτες μας.

Ό,τι σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε βασίζεται σε ένα προϋπολογισμό, που έχει συμφωνηθεί και τηρείται ευλαβικά. Η ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού και η τήρηση του σε όλες τις φάσεις του έργου είναι δική μας ευθύνη.

Σε τί μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

Όλες οι μελέτες που απαιτούνται για:

 • Νέες κατασκευές
 • Αλλαγές χρήσης
 • Διαμερισματώσεις
 • Επισκευές
 • Ενισχύσεις

Διαχείριση Φακέλου και όλες οι μελέτες που απαιτούνται για:

 • Νέα κτίρια, Επισκευές, Διαμερισματώσεις
 • ΤΑΕΦΚ για Πυρόπληκτα και Σεισμόπληκτα κτίρια
 • Αντιρρήσεων προς Πραγματογνώμονες Ασφαλιστικών Εταιριών
 1. Concept Design
 2. Αρχιτεκτονική Μελέτη Νέων Κτιρίων
 3. Αρχιτεκτονική Μελέτη αλλαγής χρήσης, διαμερισμάτωσης, αλλαγής διαρρύθμισης
 4. Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείων, επαγγελματικών χώρων
 5. Σχεδιάζοντας για Όλους
 6. Μελέτη Εφαρμογής
 1. Νομιμότητας για αγοραποωλησίες ακινήτων για ιδιοκτήτες, αγοραστές, συμβολαιογράφους και developers
 2. Έλεγχος συνέπειας δηλωμένου ακινήτου μεταξύ εφορίας – πολεοδομίας – κτηματολογίου – συμβολαίων
 3. Όλες οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για να είναι μια αγοραπωλησία νόμιμη
 1. Χρησιμοποιούμε όλες τις βασικές μορφές φέροντα οργανισμού που έχουν αντέξει το τεστ του χρόνου, ανάλογα με τα ζητούμενα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και το κάνουμε χωρίς προκαταλήψεις. Προτείνουμε κάθε φορά τον τρόπο κατασκευής που ταιριάζει στις ανάγκες των πελατών μας.
 2. Οι σύμμεικτες κατασκευές, ο συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος και λεπτότοιχης πλήρωσης, οι μεταλλικές κατασκευές, είναι κάποιοι από τους φέροντες οργανισμούς που χρησιμοποιούμε. Κάθε τύπος υλικού έχει τη χρησιμότητά του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.
 3. Παραδίδουμε το κτίριο σε όποιο στάδιο εσείς επιθυμείτε. Αυτό μπορεί να σημαίνει τις μελέτες για το φάκελο αδείας. Αλλά και ότι μπορούμε να παραδώσουμε ένα κτίριο … πλήρως επιπλωμένο!
 4. Η άνεση ενός κτιρίου σημαίνει πρώτα από όλα σωστό σχεδιασμό και ορθή κατασκευή. Πέραν τούτου η εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου και οι αλλαγές των συνηθειών επηρεάζουν και το σχεδιασμό των κτιρίων. Το επίπεδο της άνεσης, ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας μπορεί να είναι ένα κτίριο με πλήρεις αυτοματισμούς, δίκτυο σε όλους τους χώρους, ένα IOT – έξυπνο κτίριο που σχεδιάστηκε εξ’ αρχής με αυτό τον τρόπο.
Αποκαταστάσεις Κτιρίων
Έργα της Ctirion
Εταιρική Ταυτότητα
Τί λένε οι πελάτες μας
Αρχιτεκτονική Προσέγγιση
Επικοινωνήστε μαζί μας