Αρχαία ΕΦΕΣΟΣ, δημόσια έργα

Στην πόλη της Εφέσου, στους αρχιτέκτονες (ο όρος τότε συμπεριλάμβανε τους μηχανικούς και τους οικοδόμους) που παρέδιδαν ένα έργο σε κόστος κάτω του συμφωνηθέντος απέδιδαν δάφνες και τιμές ήρωα. Μια απόκλιση προς τα πάνω έως 20% θεωρούταν αποδεκτή. Σε αυτούς που το κόστος του έργου είχε απόκλιση άνω του 20% δεσμευόταν η περιουσία που αντιστοιχούσε στη διαφορά, έως την αποπληρωμή αυτής. Ελεύθερη μετάφραση από το έργο του Βιτρουβίου "Περί Αρχιτεκτονικής"

Η CTIRION έχει την ίδια αντίληψη και αντιμετώπιση και για τα ιδιωτικά έργα. Την εποπτεία για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έχει ο πολιτικός μηχανικός, συνεργάτης της CTIRION, Γεώργιος Ζαΐρης.

Αποκαταστάσεις Κτιρίων
Έργα της Ctirion
Εταιρική Ταυτότητα
Τί λένε οι πελάτες μας
Αρχιτεκτονική Προσέγγιση
Επικοινωνήστε μαζί μας